Kai Honasan vs Patricia Gomez Battle Round on The Voice Philippines 2014 (VIDEO)

Kai Honasan
Kai Honasan and Patricia Gomez sang “Somewhere Over the Rainbow” on The Voice Philippines 2014 season 2 battle round, Saturday episode. Coach Bamboo picked Kai Honasan as the winner of the battle. Coach Apl stole Patricia Gomez.

See more videos of The Voice of the Philippines 2014 here.

VIDEO: